REACT4MED hakkında

“Arazi bozulması ve çölleşme, Akdeniz’in kurak ve yarı kurak tarımsal ekosistemlerinin bugünü ve geleceği için büyük tehditlerdir. Orman ve tarım arazileri üzerindeki uzun vadeli antropojenik baskı, abiyotik faktörler ve sık sık meydana gelen aşırı olaylarla birleşerek, yoksulluğa yol açabilecek, ülke içi ve hatta sınır ötesi göçe yol açabilecek belirsiz ve istikrarsız bir yaşam ortamı yaratmaktadır. Akdeniz iklim değişikliğinin sıcak noktasında meydana gelen kurak alan genişlemesinin hızlanması, arazi bozulmasıyla birlikte, tarımı ve ormanları ayakta tutan biyolojik sistemleri ve doğal kaynakları tehdit ediyor.

REACT4MED Pilot Alanlar

Akdeniz genelinde, Türkiye, Fas, İsrail, Mısır, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya ve İtalya’daki sekiz Pilot Bölge, projenin ömrü boyunca başlatılan ve izlenen büyük ölçekli arazi bozulumu restorasyon eylemlerini uygulama kapasitesi için özel olarak seçilmiştir ve projenin ömründen sonra organik destek için temel oluşturulacaktır. Restorasyon eylemleri su kaynaklı toprak erozyonu (örneğin, korumalı tarım (MO), teraslama (CY), örtü bitkileri (ES), ağaçlandırma (GR), sulama teknolojisi (IT)), toprak tuzlanması (örneğin, toprak ıslahı (TR), sulama teknolojisi (IT, TR, MO)) ve biyoçeşitlilik kaybı (IL, GR) ile mücadele edecektir.

REAC4MED tarafından yürütülen iyileştirme eylemleri kapsamlıdır ve ilgili Yaşam Laboratuvarı Pilot Alanları geniş bir alanı (km2 cinsinden) kapsamaktadır.

Troodos Mountains (CY)

113

Heraklion (GR)

337

Stornara and Tarra, Apulia (IT)

86

Cànyoles (ES)

642

Merchouch (MO)

250

Bethlehem of Galilee (IL)

500

Menemen (TR)

200

explore REACT4MED

Find out more about us

Ortaklar

REACT4MED konsorsiyumunun üyelerine göz atın

İş planı

REACT4MED'in hedeflerinin nasıl ele alındığını inceleyin