Impact

במטרה לשפר את הנראות של REACT4MED ולמקסם את השפעתו, פעילויות התקשורת וההפצה ממוקדות בהתאם לספציפיות של הקהל. כאן תוכלו למצוא סקירה כללית של נוכחות REACT4MED בעיתונות, פרסומים מדעיים המכוונים לקהילה המדעית, כמו גם תוצרי פרויקטים לציבור הרחב.

ללחוץ

ראה הודעות לעיתונות ופריטי עיתונות נבחרים הכוללים REACT4MED

מצגות

ראה את האירועים REACT4MED הוצג

פרסומים

קרא פרסומים בכתבי עת ומצגות בכנסים של REACT4MED Partners

ידיעונים

הורד REACT4MED ניוזלטרים

No Newsletters available yet