Σχετικά με το REACT4MED

Η υποβάθμιση της γης και η ερημοποίηση αποτελούν μεγάλες απειλές για το παρόν και το μέλλον των ξηρών και ημίξηρων αγροοικοσυστημάτων της Μεσογείου. Οι μακροχρόνιες ανθρωπογενείς πιέσεις στις δασικές και γεωργικές εκτάσεις, σε συνδυασμό με τους αβιοτικούς παράγοντες και τα συχνά ακραία φαινόμενα, δημιουργούν ένα αβέβαιο και ασταθές περιβάλλον διαβίωσης που μπορεί να οδηγήσει σε φτώχεια και να αναγκάσει σε εγχώρια ή ακόμη και διασυνοριακή μετανάστευση. Μαζί με την υποβάθμιση της γης, η επιταχυνόμενη επέκταση των ξηροθερμικών εκτάσεων που παρατηρείται στο μεσογειακό θερμό σημείο κλιματικής αλλαγής απειλεί τα βιολογικά συστήματα και τους φυσικούς πόρους που συντηρούν τη γεωργία και τα δάση.

Οι Πιλοτικές Περιοχές REACT4MED

8 Πιλοτικές Περιοχές, απ’ όλη τη Μεσόγειο, έχουν επιλεγεί λόγω της υποβάθμισης της γης του, στην οποία έχουν υποβληθεί. Στις περιοχές αυτές, σε Τουρκία, Μαρόκο, Ισραήλ, Αίγυπτο, Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία, εφαρμόζονται δράσεις Αποκατάστασης Οικοσυστήματος και παρακολούθησης της εξέλιξης τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι δράσεις αποκατάστασης που επιδιώκονται από το REAC4MED είναι εκτεταμένες, με τις αντίστοιχες πιλοτικές περιοχές ζωντανών εργαστηρίων να καλύπτουν μεγάλη έκταση (σε km2).

Troodos Mountains (CY)

113

Heraklion (GR)

337

Stornara and Tarra, Apulia (IT)

86

Cànyoles (ES)

642

Merchouch (MO)

250

Bethlehem of Galilee (IL)

500

Menemen (TR)

200

explore REACT4MED

Find out more about us

Οι Εταίροι

Δείτε τα μέλη της ομάδας REACT4MED

Το Σχέδιο Εργασιών

Διαβάστε πώς αντιμετωπίζονται οι στόχοι του REACT4MED