Πιλοτικές Περιοχές

8 Πιλοτικές Περιοχές, απ’ όλη τη Μεσόγειο, έχουν επιλεγεί λόγω της υποβάθμισης της γης του, στην οποία έχουν υποβληθεί. Στις περιοχές αυτές, σε Τουρκία, Μαρόκο, Ισραήλ, Αίγυπτο, Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία, εφαρμόζονται δράσεις Αποκατάστασης Οικοσυστήματος και παρακολούθησης της εξέλιξης τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο ελληνικό νησί και το 5ο μεγαλύτερο της Μεσογείου, με επιφάνεια 8,265 τ. χμτ. Η γρήγορη ανάπτυξη της Κρήτης τα τελευταία 30 χρόνια, ασκεί μεγάλη πίεση σε πολλούς τομείς της περιοχής. Η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, στην πεδιάδα της Μεσσαράς, έχει σοβαρό αντίκτυπο στους υδατικούς πόρους και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος της περιοχής, μέσω της μεγάλης κατανάλωσης νερού. Η οικονομία της περιοχής βασίζεται στην εκτεταμένη αγροτική παραγωγή, κυρίως ελιάς, πρέμνων, οπωρώνων και λαχανικών σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Η Πιλοτική Περιοχή, τα Πεζά, βρίσκεται εντός του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων με πληθυσμό 16.692 κατοίκους.

Η Ιταλική Πιλοτική Περιοχή, ονομάζεται «Στορνάρα και Τάρα». Η ίδια, υπόκειται διαχείρισης των αρδευτικών της αναγκών από το Συμβούλιο της Αρχής Διαχείρισης Ύδατος. Ο ρόλος του σώματος είναι η διανομή του νερού στους αγρότες, μέσω δικτύων.

Η Πιλοτική Περιοχή, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Βαλένθια, στην Ανατολική Ιβηρική Χερσόνησο. Η περιοχή της Βαλένθια αποτελεί το 4,6% της έκτασης της Ισπανίας και φιλοξενεί 5 εκατομμύρια κατοίκους, όπου αντιστοιχεί στο 10,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο Δήμος της Μοντέσα, επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτικός των εκτενέστερων αλλαγών για την αγροτική παραγωγή της τελευταίας τριακονταετίας. Στη Μοντέσα, αυτή τη στιγμή, καλλιεργούνται κυρίως οπωρώνες, κάνοντας χρήση βαρύ εξοπλισμού και μηχανημάτων, ενώ παράλληλα γίνεται χρήση φαρμάκων. Αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα στην περιοχή, επιταχυμένη υποβάθμιση του εδάφους, συμπυκνώνοντας το, διαβρώνοντας το ενώ παράλληλα αυξάνεται και η επιφανειακή απορροή.

Η οροσειρά Τροόδους καλύπτει μια έκταση άνω των 2.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων με μέση κλίση 31%. Η περιοχή περιλαμβάνει 140 μικρές κοινότητες με συνολικό πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκους (Εικόνα 1, αριστερά). Η κυπριακή γεωργία υποφέρει από την γήρανση του γεωργικού πληθυσμού (μέση ηλικία 59 ετών) και το μικρό μέγεθος εκμετάλλευσης (3 εκτάρια κατά μέσο όρο) (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2014). Η γήρανση του γεωργικού πληθυσμού και ο κατακερματισμός της γης λόγω του μικρού μεγέθους των αγροτεμαχίων αποτελούν σοβαρά ζητήματα στην περιοχή του Τροόδους.

Το Δάσος Τροφίμων της Βηθλεέμ της Γαλιλαίας, που δημιουργήθηκε το 2017, συνολικής έκτασης 500 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανησυχεί για την υποβάθμιση του εδάφους και την απώλεια βιοποικιλότητας που συνδέεται με τη συμβατική γεωργία. Η αναγέννηση της φύσης και η ανθρώπινη υγεία αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο για την υλοποίηση αυτού του τροφικού δάσους. Λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες, ο κύριος αντίκτυπος αυτής της δράσης είναι τα μέτρα διατήρησης του νερού και διαμόρφωσης του εδάφους για το νερό (π.χ. στάγδην άρδευση, συλλογή βρόχινου νερού) και το έδαφος (π.χ. chop-and-drop, mulching, Terra Preta) μαζί με την υψηλή ποικιλομορφία ειδών και την καλλιέργεια σπάνιων ποικιλιών (χλωρίδα), τις αδιατάρακτες περιοχές για την πανίδα, τη σύνδεση με πράσινους διαδρόμους σε όλη την περιοχή.

Η περιοχή μελέτης Μερχούτς (Merchouch) βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Bouregreg, στο κεντρικό δυτικό Μαρόκο (5,4-6,8W και 32,8-34N). Ανήκει στις επαρχίες Rabat-Sale-Kenitra και Beni Mellal-Khenifra. Περιλαμβάνει τρεις υπολεκάνες και αποτελείται από τρεις κύριους ποταμούς που αποτελούν το υδρογραφικό δίκτυο, και συγκεκριμένα: Bouregreg, Grou και Korifla.

Η λεκάνη του ποταμού Gediz είναι μία από τις σημαντικότερες λεκάνες στα δυτικά της Τουρκίας. Ο ποταμός έχει μήκος 401 χλμ. και μέση ετήσια ροή 60,48 m3 s-1. Η πεδιάδα Menemen, που βρίσκεται στο τέλος της λεκάνης του ποταμού, είναι επίπεδη με υψόμετρο 10 m κατά μέσο όρο και περιλαμβάνει την αλλουβιακή βάση του Κάτω Gediz καθώς και τις παρακείμενες αλλουβιακές και κολλουβιακές παρυφές των πλευρικών ρευμάτων. Η κοιλάδα Gediz κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων πεδιάδων της Δυτικής Ανατολίας όσον αφορά το πλάτος της λεκάνης και του πυθμένα

Η επαρχία Φαγιούμ είναι μια μεγάλη κοιλότητα που βρίσκεται περίπου 90 χλμ νοτιοδυτικά του Καΐρου της Αιγύπτου. Καταλαμβάνει τμήμα ασβεστολιθικού οροπεδίου Ηώκαινου στο βόρειο τμήμα της δυτικής ερήμου. Οι γεωργικές εκτάσεις στην επαρχία Φαγιούμ αποκτούν σημαντική σημασία σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Αντιπροσωπεύει μια επέκταση του φυσικού περιβάλλοντος του ποταμού Νείλου ως προς τη φύση του σχηματισμού του εδάφους καθώς και των υδάτων του ποταμού Νείλου, καθώς και ως ένα περιβαλλοντικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα των συστημάτων που ελέγχονται από το οικοσύστημα της ερήμου. Χαρακτηριστικά. Γενικά, στην κατάθλιψη El-Fayoum, ο αλλουβιακός υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται επί του παρόντος υπό στρες μόλυνσης λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων και εκτεταμένης χρήσης αγροχημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων καθώς και απόρριψης λυμάτων. Επιπλέον, τα αλλουβιακά εδάφη υποβαθμίζονται κυρίως λόγω της υπερχείλισης και της συσσώρευσης αλατιού. Η κακή διαχείριση γεωργικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων αποστράγγισης για άρδευση, η διάθεση των λυμάτων και ο ανεπαρκής σχεδιασμός χρήσης γης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην υποβάθμιση των υπόγειων υδάτων και της ποιότητας του εδάφους στην περιοχή μελέτης.

explore REACT4MED

Find out more about us

Το Έργο

Σχετικά με το πλαίσιο του REACT4MED

Το Σχέδιο Εργασιών

Διαβάστε πώς αντιμετωπίζονται οι στόχοι του REACT4MED