Team members

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ.) του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Διευθύνεται από τον Καθηγητή Θρασύβουλο Μανιό. Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. συντονίζει το έργο REACT4MED, είναι υπεύθυνο για το WP7 και την Πιλοτική Περιοχή του Ηρακλείου.

Θρασύβουλος Μανιός

Καθηγητής

Ο Θρασύβουλος Μανιός, συντονιστής του REACT4MED, έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία στην ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων

Ιωάννης Δαλιακόπουλος

Βοηθός Καθηγητή

Ο Αναπληρωτής Συντονιστής του REACT4MED, Ιωάννης έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία.

SoftWater

Η SoftWater είναι μια start-up εταιρεία, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 από δύο ερευνητές της Ομάδας Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Politecnico di Milano. Η SoftWater είναι υπεύθηνη του WP4 και συνεισφέρει στα WP3, WP5 και WP6.

Marco Micotti

Συνιδρυτής και διαχειριστής

Επικεφαλής του WP4, ο Marco έχει εμπειρία στην ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων που εφαρμόζεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε συμμετοχικές διαδικασίες, την επιστήμη δεδομένων και την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας που βασίζεται σε GIS.

Enrico Weber

Συνιδρυτής και πρόεδρος

Συνιδρυτής και πρόεδρος της SoftWater, πρώην ανώτερος ερευνητής στο Politecnico di Milano και στο ETH Zurich. Η Enrico έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην περιβαλλοντική μοντελοποίηση, την ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης, τη μηχανική λογισμικού.

Elena Matta

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Τα ενδιαφέροντα της Έλενα περιλαμβάνουν τη διεπιστημονική διαχείριση των υδατικών πόρων σε πολύπλοκα συστήματα υδάτινων σωμάτων ελεύθερης επιφάνειας, μέσω υδρολογικής μοντελοποίησης και μηχανικής μάθησης. Είναι συν-συγγραφέας σε περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και συνέδρια.

Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα σύγχρονο τεχνολογικό ίδρυμα που έχει δημιουργήσει ισχυρή διεθνή φήμη. Το TUC συμβάλλει στα WP2, WP4 και WP7

Αριστείδης Κουτρούλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εφαρμοσμένη έρευνα και διαχείριση πάνω από 20 έργων σε τομείς των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους, των υδρολογικών ακραίων φαινομένων, της ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και της πρόβλεψης διαθεσιμότητας νερού.

Μανώλης Γρυλλάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Εμπειρία σε μελέτες επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εποχιακές υδρολογικές προβλέψεις και διαχείριση υδατικών πόρων.

Αθανάσιος Τσιλιμίγκρας

Ερευνητής Μηχανικός

Ο Αθανάσιος είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος με εμπειρία στην παγκόσμια υδρολογική μοντελοποίηση.

Πανεπιστήμιο Osnabrueck

Η καθ. Pahl-Wostl και η ομάδα της έχουν 20ετή εμπειρία στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης και διακυβέρνησης των υδάτων. Το UOS θα ηγηθεί του WP3 και θα συνεισφέρει στα WP 4-7

Claudia Pahl-Wostl

Καθηγήτρια

Ειδικός στη διακυβέρνηση των υδάτων και την προσαρμοστική διαχείριση των υδάτων. Βραβείο υδάτινων πόρων του Ιδρύματος Bode 2012 για εργασία σχετικά με την βιώσιμη χρήση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων. Εκτεταμένη εμπειρία στο συντονισμό διεθνών ερευνητικών έργων και σε προγράμματα Global Change

Evelyn Lukat

Ερευνητής

Υποψήφιος διδάκτορας στη διαχείριση πόρων. Βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση και διακυβέρνηση του νερού και της γεωργίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Διεθνής εμπειρία στον συντονισμό και την οργάνωση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε ερευνητικά έργα.

Raissa Ulbrich

Ερευνητής

Η Raissa έχει εμπειρίες στη διεπιστημονική έρευνα στον τομέα της διαχείρισης πόρων και της διευκόλυνσης συμμετοχικών διαδικασιών. Τα ενδιαφέροντά της βρίσκονται στη βιωσιμότητα των συστημάτων τροφίμων και στην ενσωμάτωση διαφορετικών συστημάτων γνώσης.

Ινστιτούτο Κύπρου

Το ΙΚυ είναι ηγείται της πιλοτικής περιοχής στην οροσειρά Τροόδους στην Κύπρο, και έχει υπό την ευθύνη του τις εργασίες 5.3 και 6.4 του έργου. Το Ινστιτούτο Κύπρου είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα με ισχυρό επιστημονικό και τεχνολογικό προσανατολισμό, που δημιουργήθηκε το 2005.

Adriana Bruggeman

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εξειδίκευση στην ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων, τη διεπιστημονική έρευνα και την παρακολούθηση και μοντελοποίηση υδρολογικών και οικοσυστημάτων διεργασιών. Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο στην Υδρολογία και Διαχείριση Υδάτων και Διδακτορικό στη Μηχανική Βιολογικών Συστημάτων.

Ηλίας Γιαννάκης

Ερευνητής

Η τεχνογνωσία του περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή μακροοικονομικών και περιβαλλοντικών διευρυμένων οικονομικών μοντέλων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων διάφορων πολίτικων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και την αποτίμηση των περιβαλλοντικών πόρων.

Χρίστος Ζουμίδης

Ερευνητής

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διεπιστημονική έρευνα και σε συμμετοχικές διαδικασίες με εμπλεκόμενους φορείς. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: οικολογικά οικονομικά, Οικοσυστημικές Υπηρεσίες, αγροτικές πολιτικές, ανάλυση και χαρτογράφηση κόστους-οφέλους σε πρακτικές διαχείρισης νερού και γης, καθώς και επιλογών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Hakan Djuma

Ερευνητής

Εμπειρία στη αξιολόγηση διαδικασιών διάβρωσης, τη διατήρηση του εδάφους και του νερού, την αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων και την επιτόπια έρευνα και μοντελοποίηση οικοσυστημάτων.

Πανεπιστήμιο της Haifa

Το UH είναι υπεύθηνο του WP2 και συμβάλλει στο WP3, εισάγοντας ένα ζωντανό εργαστήριο (τροφικό δάσος), στο WP4 συλλέγοντας και παρέχοντας δεδομένα για την ανάπτυξη του εργαλείου LandDS, στο WP5 με τη διερεύνηση βιοφυσικών και κοινωνικοοικονομικών δεικτών και στο WP7 με τη διάδοση και την προβολή του κοινού.

Anna Brook

Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Εργαστηρίου Φασματοσκοπίας και Τηλεπισκόπησης

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων και τεχνικών τηλεπισκόπησης για περιβαλλοντικές και οικολογικές μελέτες που τονίζουν τη σημασία της συγχώνευσης δεδομένων πολλαπλών πηγών.

Πανεπιστήμιο Γενικών Ερευνών της Βαλένθια (UVEG)

Το UV είναι υπεύθυνο για τα Tasks 2.1 και 2.2 στο WP2, καθώς και για την Πιλοτική Περιοχή της Canyoles στην Ισπανία. Η ομάδα του UV διευθύνεται από τον Dr Cerdà, ο οποίος περιλαμβάνεται στη λίστα των συγγραφέων του Web of Science από το 2018 έως το 2020 στον τομέα των Αγροτικών Επιστημών με υψηλή αναφορά.

Artemio Cerdà

Καθηγητής

Μελέτες διάβρωσης με εξειδίκευση σε πειράματα και μετρήσεις πεδίου και εργαστηρίου. Επικεφαλής της Ομάδας Ερευνών για τη διάβρωση και την υποβάθμιση του εδάφους.

Ana Pérez

Ερευνητής

Κοινωνικές, οικονομικές μελέτες και μελέτες αντίληψης με τεχνογνωσία με τη χρήση συνεντεύξεων για την κατανόηση των απόψεων, των απόψεων και των αντιλήψεων των ενδιαφερομένων στις κοινωνίες και τα τοπία της γεωργίας.

Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικών Ερευνών (INRA)

Η αποστολή του INRA είναι να διασφαλίσει τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη και τη χρήση των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος και βιοποικιλότητα) μέσω της παραγωγής γνώσης και της δημιουργίας τεχνολογίας. Το INRA ηγείται του WP6 καθώς και της πιλοτικής περιοχής Merchouch στο Μαρόκο.

Rachid Mrabet

Διευθυντής Έρευνας

Εξειδίκευση στη διατήρηση και την αναγεννητική γεωργία. Εμπειρογνώμονας MEDECC και IPCC CLA AR6 WGIII AFOLU και ειδικός στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αναπληρωτής Πρόεδρος της WASWAC. Πανελίστρια στο International Conservation Agriculture Advisory Panel για την Αφρική.

Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Bari (CIHEAM)

To CIHEAM είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1962 υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας 13 ευρωμεσογειακές χώρες. Το CIHEAM Bari ηγείται στο WP5 καθώς και στην Πιλοτική Περιοχή της Απουλίας στη Στορνάρα και την Τάρρα της Ιταλίας.

Pandi Zdruli

Ανώτερος Ερευνητής

Ο Pandi συμμετέχει σε πολλά έργα που αφορούν τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων και φέρνει εμπειρία 4 δεκαετιών από διάφορα μέρη του κόσμου.

Daniela D’Agostino

Ερευνητής

Επιστημονικό ενδιαφέρον για τη διαχείριση και χρήση υδατικών πόρων στη γεωργία, ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στις διαδικασίες που καθοδηγούνται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων με χρήση σύγχρονων τεχνικών GIS.

Enrico Perrino

Ερευνητής

Αναπληρωτής Καθηγητής βοτανικής, είναι ειδικός στην παρακολούθηση και διατήρηση φυσικών περιβαλλόντων και αγροοικοσυστημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στα άγρια ​​φυτά χρήσιμα για τον άνθρωπο.

Διεθνές Κέντρο Γεωργικής Έρευνας και Κατάρτισης (UTAEM)

Το UTAEM παρέχει επιστημονικές και εφαρμοσμένες υπηρεσίες στον τομέα του SLWM υπό τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και Πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών. Στο πλαίσιο του REACT4MED, η UTAEM ηγείται της Πιλοτικής Περιοχής Menemen στην Τουρκία.

Funda Kıdoğlu

Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης και Εξωστρέφειας

Η Funda κατέχει διδακτορικό από το Τμήμα Οπωροκηπευτικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Perihan Tarı Akap

Ερευνητής

Υποψήφια διδάκτωρ με θέμα την ποιότητα του νερού και τη χρήση των λυμάτων στη γεωργική άρδευση του Τμήματος Γεωργικών Κατασκευών και Άρδευσης (ASI) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Şuayip Yüzbaşı

Ερευνητής

Διδακτορικό στη Γεωπονική Άρδευση και Αναδασμό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πραγματοποιεί ερευνητικά έργα σε τεχνολογίες άρδευσης και μοντελοποίηση κλιματικής αλλαγής στη γεωργία.

Ümit Alkan

Ερευνητής

Υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα ASI, με θέμα την αποστράγγιση.

Συμμετοχικές Λύσεις Ανάπτυξης - ElMahrousa (PDS)

Η PDS διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, της αξιολόγησης κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, της Διαχείρισης και Αξιολόγησης Έργων, της δημιουργίας ικανοτήτων και της κατάρτισης, της διάδοσης έργων, καθώς και στην ανάπτυξη πολιτικών λύσεων για περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Prof. Dr. Elsayed Elhabbasha

Επιστημονικός Σύμβουλος για PDS

Καθηγητής στο NRC. Κατέχει το διδακτορικό του το 2005 και έγινε καθηγητής το 2015. Έχει καλή εμπειρία σε επιστημονικά έργα και έργα επίδειξης, έχει συγγράψει περισσότερες από 52 δημοσιευμένες εργασίες. Βασικά επιστημονικά ενδιαφέροντα: μελέτη της διατροφής των φυτών και της φυσιολογίας των φυτών, αύξηση της ανοχής των φυτών σε αβιοτική καταπόνηση, καλλιέργεια και παραγωγή παραδοσιακών και μη παραδοσιακών φυτών, διαχείριση της ποιότητας του εδάφους και παραγωγή καλλιεργειών, βελτιστοποίηση γεωργικής προσφοράς καλλιέργειες μικροστοιχείων, βιολογική γεωργία.

Hany Ibrahim

CEO

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση από το AUC και υποήφιος διδάκτορας στα Οικονομικά και Νομικά. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, συνεργαζόμενος με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς όπως οι USAID, EU, CARE International, Catholic Relief Services και το International Republican Institute (IRI). Είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Συμμετοχικής Ανάπτυξης Solutions – ElMahrusa PDS, ενός περιφερειακού οργανισμού, με έδρα την Αίγυπτο από το 2011

Amal ElRawy

Διευθυντής Έργων και Προγραμμάτων

Έχει επταετή εμπειρία στη διαχείριση έργων στους τομείς της διαχείρισης του νερού, της επισιτιστικής ασφάλειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της καταπολέμησης της φτώχειας. Το έργο της περιλαμβάνει οργανωτική διαχείριση και διοίκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών που περιλαμβάνει Σχεδιασμό Έργων, Ανάπτυξη Προτάσεων, Επιχειρηματικά Σχέδια/Μοντέλα, Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων, Διαχείριση βάσει αποτελεσμάτων με επίκεντρο την παρακολούθηση και αξιολόγηση, εκπαιδεύσεις, Ανάπτυξη Ικανοτήτων, μεταφορά γνώσης και επικοινωνία και διάδοση.