Εταίροι του έργου

Η κοινοπραξία REACT4MED αποτελείται από 10 συμμετέχοντες από 9 μεσογειακές χώρες. Οι στόχοι της πρότασης απαιτούν μια διαμεσογειακή και διεπιστημονική προσέγγιση. Η κοινοπραξία αποτελείται από διαφορετικούς τύπους οργανισμών (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, βιομηχανία και ΜΜΕ) με διαφορετικά επίπεδα τεχνογνωσίας και ενδιαφέροντα στην έρευνα και πρακτική διαχείριση υδάτων και γης.

Το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. είναι το μεγαλύτερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί της Κρήτης, στην Ελλάδα, που λειτουργεί σε 6 διαφορετικές πανεπιστημιουπόλεις, με περισσότερους από 18.000 φοιτητές και 1.000 μέλη προσωπικού. Ο Ειδικός Λογαριασμός Ταμείων Έρευνας (ΕΛ.Κ.Ε.-ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), που είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, έχει επενδύσει πάνω από 15 εκατ. ευρώ σε υποδομές τα τελευταία 10 χρόνια και έχει διαχειριστεί χρηματοδότηση άνω των 40 εκατ. ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια.
Το Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ.) του Τμήματος Γεωπονίας διευθύνεται από τον καθηγητή Θ. Μανιό. Από τον διορισμό του ως επικεφαλής του εργαστηρίου το 2005, το Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ. έχει υλοποιήσει πάνω από 40 ερευνητικά έργα με συνολική χρηματοδότηση άνω των 11,5 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 4 Life/Life+, 1 FP7, 1 Horizon, 5 EEA Grants, 4 Interreg, 1 Urban Innovation Actions, 12 Εθνικά από τον Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ως εταίρος), 5 από τη ΓΓΕΚ ως Υπεργολάβος σε ΜΜΕ, 4 από Δήμους και Περιφέρειες και πολλές από ιδιωτικές εταιρείες. Ως αποτέλεσμα αυτών των έργων, το Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ. έχει ένα κοινό αρχείο με περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις με περισσότερες από 4.000 αναφορές στον ευρύτερο τομέα της γεωργικής επιστήμης και εφαρμογών. Το Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ. απασχολεί σήμερα 3 μεταδιδακτορικούς, 4 υποψήφιους διδάκτορες, 4 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 3 τεχνικούς».

Η SoftWater είναι μια start-up εταιρεία, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 από δύο ερευνητές της Ομάδας Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Politecnico di Milano. Η SoftWater στοχεύει να φέρει στην αγορά ακαδημαϊκά καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση σε ιδρύματα και περιβαλλοντικούς φορείς. Στοχεύει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για την υποστήριξη περιβαλλοντικών πολιτικών και την προώθηση μιας έξυπνης και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των φυσικών πόρων. Η τεχνογνωσία της περιλαμβάνει σχεδιασμό και διαχείριση βάσεων δεδομένων, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, χαρτογράφηση και ανάπτυξη GIS, αναγνώριση μοντέλων, βέλτιστη επίλυση προβλημάτων με χρήση στοχαστικών και γενετικών αλγορίθμων. Τα μέλη της SoftWater έχουν ισχυρές συνδέσεις και συνεργασίες με πολλές ερευνητικές ομάδες, όπως η “Ομάδα Περιβαλλοντικής Ευφυΐας για Παγκόσμια Αλλαγή” του Politecnico di Milano, “Αγροτικής Υδραυλικής” του Università degli Studi di Milano και “Υδρολογίας και Διαχείριση Υδάτινων Πόρων” στο ETH Zurich. Αυτές οι τρεις ερευνητικές ομάδες εκπροσωπούνται επίσης στο συμβούλιο επιστημονικών συμβούλων της SoftWater. Μέσω αυτών των ομάδων, έχουν συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή έργα που χρηματοδοτούνται τόσο από το πρόγραμμα της ΕΕ (H2020, Interreg) όσο και από εθνικούς φορείς όπως ο Υπουργός Εξωτερικών ή το Fondazione Cariplo, όπως PROJECT O, DAFNE, STRADA, IMRR, SOWATCH. Η SoftWater έχει πολλές συμβουλευτικές δραστηριότητες, τόσο με δημόσιους φορείς όσο και με ιδιωτικές εταιρείες, και επωφελείται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την τεχνογνωσία της.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα σύγχρονο τεχνολογικό ίδρυμα που έχει δημιουργήσει ισχυρή διεθνή φήμη. Αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι να αναπτύξει σύγχρονες ειδικότητες μηχανικής, να δώσει έμφαση στην έρευνα σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας καθώς και να δημιουργήσει στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και άλλους παραγωγικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Στα 20 χρόνια λειτουργίας της, η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος έχει διακριθεί σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι η 6η πιο επιτυχημένη σχολή στην Ελλάδα και κατατάσσεται μεταξύ 151-200 στην Πολιτική Μηχανική σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη των Παγκόσμιων Πανεπιστημίων για το έτος 2017. Η Σχολή έχει ισχυρή διεθνή παρουσία στην έρευνα με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα. Εντός του FP5-7 και του H2020 της ΕΕ, το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετείχε και συνεχίζει να συμμετέχει, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος, σε περισσότερα από 100 έργα, με μεγάλο μερίδιο έργων που αφορούν το περιβάλλον, τους υδατικούς πόρους, τις κλιματικές επιπτώσεις και τη βιώσιμη διαχείριση, όπως τα προγράμματα IMPREX, HELIX, IMPACT2C, SoilCare, RECARE, CASCADE, ECLISE, COMBINE, καθώς και προγράμματα LIFE-περιβάλλοντος και αρκετά Εθνικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Το Πανεπιστήμιο Osnabrueck, ιδρύθηκε το 1974 και βρίσκεται στη βορειοδυτική Γερμανία. Διεξάγει έρευνα και διδασκαλία στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών, των Θετικών Επιστημών, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Δικαίου και της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας. Στο έργο συμμετέχει η ομάδα Διαχείρισης Πόρων του Τμήματος Γεωγραφίας και του διεπιστημονικού Ινστιτούτου Έρευνας Περιβαλλοντικών Συστημάτων (IUSF). Η ομάδα Διαχείρισης Πόρων εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων εννοιών για τη διαχείριση των διαδικασιών μετάβασης στη βιωσιμότητα, με έμφαση στη βελτιωμένη κατανόηση της δυναμικής των δικτύων των φορέων, των κοινωνικο-τεχνικών καινοτομιών και των πολύπλοκων συστημάτων διακυβέρνησης και διαχείρισης πόρων. Το IUSF είναι ένα ερευνητικό κέντρο μεταξύ σχολών που περιλαμβάνει όλες τις σχολές, το οποίο καθιστά το IUSF ένα μοναδικό περιβάλλον για διεπιστημονικά ερευνητικά θέματα, όπως η σχέση νερού-ενέργειας-τροφής. Οι κύριοι ερευνητικοί τομείς που αναλαμβάνονται περιλαμβάνουν τη διαχείριση πόρων, ανάλυση οικοσυστημάτων, διαχείριση και διακυβέρνηση υδάτων, προσαρμοστική διαχείριση, βιογεωχημική μοντελοποίηση, θεωρητική βιολογία και οικολογία, περιβαλλοντική έκθεση και ανάλυση κινδύνου. Το IUSF αναπτύσσει τη βάση γνώσεων για την κατανόηση, την αξιολόγηση και τον μετασχηματισμό συγκεκριμένων συστημάτων. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε βασίζεται σε μια ποικιλία μεθόδων από τα μαθηματικά, την επιστήμη των υπολογιστών, τις φυσικές επιστήμες, τα οικονομικά και τις κοινωνικές επιστήμες με ολοκληρωμένο τρόπο και τις αναπτύσσει περαιτέρω.

Το Ινστιτούτο Κύπρου (cyi.ac.cy) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα με ισχυρό επιστημονικό και τεχνολογικό προσανατολισμό, που δημιουργήθηκε το 2005. Είναι ένα ίδρυμα προσανατολισμένο στην επίλυση καίριων ζητημάτων, που δίνει έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες και τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση. Στο ΙΚυ λειτουργούν τέσσερα διεπιστημονικά ερευνητικά κέντρα τα οποία αναπτύσσονται σε συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα. Από την ίδρυσή του, το ΙΚυ συμμετείχε ενεργά σε πολλά έργα της ΕΕ και κατατάσσεται ως το πρώτο Ινστιτούτο στην Κύπρο σε απορρόφηση ανταγωνιστικών ερευνητικών κονδυλίων της ΕΕ. Το Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Νερού (EEWRC) του ΙΚυ αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) και καθοδηγείται από μια διεθνή ομάδα επιστημόνων. Η έρευνα στο EEWRC σε θέματα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία, όπως η ενέργεια, οι κλιματικές αλλαγές, και η διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων όπως το νερό και η γη. Η πρωταρχική αποστολή του EEWRC είναι η κατανόηση και η προετοιμασία για τις μεγάλες προκλήσεις και αλλαγές στο περιβάλλον, τις κοινωνικοοικονομικές δομές και τις κοινωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο τον 21ο αιώνα. Το Κέντρο έχει διδακτορικό πρόγραμμα στις Επιστήμες της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και της Ατμόσφαιρας.

Η ερευνητική ομάδα υδάτινων πόρων του EEWRC στο ΙΚυ έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά έργα σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων και των φυσικών πόρων, τις περιβαλλοντικές παρατηρήσεις και τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, χρηματοδοτούμενα από το FP7, H2020, ERANET, WATER-JPI, PRIMA, Interreg και το Κυπριακό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ερευνητές της ομάδας καλούνται συχνά να γνωμοδοτήσουν ως ανεξάρτητοι ελεγκτές των οικονομικών υπολογισμών των μέτρων στήριξης του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ιδρύθηκε το 1963, το Πανεπιστήμιο της Haifa (UH) έλαβε πλήρη ακαδημαϊκή διαπίστευση το 1972, και έγινε το έκτο ακαδημαϊκό ίδρυμα του Ισραήλ και το τέταρτο πανεπιστήμιο. Πάνω από 18.000 φοιτητές από ένα ευρύ φάσμα εθνοτικών και κοινωνικο-οικονομικών καταβολών είναι εγγεγραμμένοι στο UH, το μεγαλύτερο ερευνητικό πανεπιστήμιο στο βόρειο Ισραήλ και το πιο πλουραλιστικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Μέσω μιας στρατηγικής επιταχυνόμενης ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο ίδρυσε την πρώτη «Πολλαπλότητα» του Ισραήλ – ένα ίδρυμα πολλαπλών πανεπιστημιουπόλεων που προωθεί εκτενείς διεπιστημονικές μελέτες και συνεργασίες. H «Πολλαπλότητα» έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο βόρειο Ισραήλ, να προετοιμάσει καλύτερα τους μαθητές για μια δυναμική αγορά εργασίας και να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την οικονομική επέκταση και την ενίσχυση της βόρειας περιοχής του Ισραήλ. Ως ένα ακμάζον ακαδημαϊκό κέντρο, το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει έξι σχολές, 59 τμήματα, δέκα σχολεία και 57 ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Το Πανεπιστήμιο έχει αποκτήσει διεθνή φήμη σε διάφορους τομείς, όπως η δημόσια υγεία, οι μελέτες ασφάλειας, οι νευροεπιστήμες, η βιοπληροφορική, οι θαλάσσιες επιστήμες, η εκπαίδευση και η επιγενετική. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης 18 διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα που διδάσκονται στα αγγλικά και ένα πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό.

Το UH έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πολλά Εθνικά και Διεθνή έργα, όπως Κοινή Έργα Καινοτομίας ΕΕ-Κράτους-Ισραήλ και Έργα H2020.

Το Πανεπιστήμιο Γενικών Ερευνών της Βαλένθια (UVEG), είναι ένα πανεπιστήμιο πέντε αιώνων που προσανατολίζεται στην έρευνα και διδάσκει σε όλα τα επιστημονικά πεδία (κοινωνικές, οικονομικές και νομικές επιστήμες, πειραματικές επιστήμες, μηχανική, επιστήμες υγείας, επιστήμες εκπαίδευσης και ανθρωπιστικές επιστήμες) και πανεπιστημιακά επίπεδα εκπαίδευσης (Bachelor, Masters, PhD Προγράμματα, κλπ). Περισσότεροι από 45.800 προπτυχιακοί φοιτητές και 8.600 μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα που διδάσκουν περισσότεροι από 3.300 καθηγητές, διαλέξεις και ερευνητές στις πανεπιστημιουπόλεις του (Blasco Ibáñez, Burjassot-Paterna και Tarongers). Επί του παρόντος, το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, ξεχωρίζει ως ένας από τους κύριους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ισπανία. Το UVEG υποστηρίζει τις διεθνείς δραστηριότητες των ερευνητών μέσω μονάδων όπως το Section for International RTD και το Section for Valorisation and Entrepreneurship, καθώς και αρκετές κεντρικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη. Το Τμήμα Γεωγραφίας βρίσκεται στα καλύτερα σε εθνικό επίπεδο και αναπτύσσει αμιγή και εφαρμοσμένη επιστήμη.

Η UVEG έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά έργα στο πλαίσιο των επόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων-πλαισίων Ε&ΤΑ και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Erasmus, Leonardo, LIFE+, COST, Third Health Programme, EEA Grants, Daphne III, Creative Europe, ενεργώντας ως αρκετοί ρόλοι: συντονιστής , ανάδοχος, συνδεδεμένος ανάδοχος, μέλος, φορέας υποδοχής, αποκτώντας έτσι εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση περισσότερων από 400 Ευρωπαϊκών Έργων. Η UV συμμετέχει επίσης στο VLC/Campus, μια δράση που έχει διακριθεί ως Πανεπιστημιούπολη Διεθνούς Αριστείας, σφραγίδα ποιότητας που βραβεύτηκε από το Ισπανικό Υπουργείο Επιστήμης και Καινοτομίας. Στο πλαίσιο του FP5-7 και του H2020 της ΕΕ, η UVEG συμμετείχε και συμμετέχει συνεχώς, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε έργα που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα, υποβάθμιση της γης, ανθρώπινες επιπτώσεις, υδάτινους πόρους, επιπτώσεις στο κλίμα και αειφόρο διαχείριση, καθώς και στο LIFE -Προγράμματα περιβάλλοντος και αρκετά Εθνικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

“Το Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικών Ερευνών (INRA) έχει πάνω από έναν αιώνα εμπειρία ως δημόσιος φορέας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, Θαλάσσιας Αλιείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υδάτων και Δασών. Η αποστολή του INRA είναι να διασφαλίσει τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη και τη χρήση των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος και βιοποικιλότητα) μέσω της παραγωγής γνώσης και της δημιουργίας τεχνολογίας. Συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και των αγρο-συστημάτων και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της χώρας. Το προσωπικό του INRA αποτελείται από 193 ερευνητές, 218 τεχνικούς και 41 διευθυντές. Το INRA δέχεται πολλούς τοπικούς και ξένους μεταπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τα τελευταία 40 χρόνια, το INRA έχει αναπτύξει έρευνα και κορυφαία έργα και προγράμματα για τη βιώσιμη εντατικοποίηση βασικά μέσω της γεωργίας διατήρησης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των πόρων. Το INRA είναι το μοναδικό ερευνητικό ίδρυμα υπεύθυνο για τη βελτίωση των καλλιεργειών μέσω της κλασικής και υψηλής τεχνολογίας γενετικής και βιοτεχνολογίας. Το INRA είναι ενεργός εταίρος τόσο διεθνών όσο και περιφερειακών οργανισμών, κυρίως των ICARDA, EC, ICGEG, CIMMYT, AARINENA, FARA, COI, ICRA και άλλων. Επιπλέον, το INRA είναι μέλος πολλών περιφερειακών δικτύων και διατηρεί διμερή συνεργασία με πολλές χώρες.”

“Το Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου του Μπάρι (CIHEAM) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1962 υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας 13 ευρωμεσογειακές χώρες. Η CIHEAM Bari διαδραματίζει ηγετικό ερευνητικό ρόλο στη βιώσιμη χρήση και διαχείριση των πόρων γης και νερού, στην ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων και στη βιολογική γεωργία. Ως κέντρο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, για περισσότερο από μισό αιώνα το CIHEAM Bari έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες φοιτητές και έχει δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίκτυο που επεκτείνεται πολύ πέρα ​​από την περιοχή της Μεσογείου.

Μόνο το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το ινστιτούτο εκπαίδευσε 88 πλήρως χρηματοδοτούμενους φοιτητές, εκ των οποίων οι 52 στο πρώτο έτος σπουδών και 31 φοιτητές MSc από χώρες της Μεσογείου και όχι μόνο. Οργάνωσε 23 σύντομους εκπαιδευτικούς κύκλους που παρακολούθησαν 341 εκπαιδευόμενοι από τη Μεσόγειο και άλλες χώρες μέχρι το Πακιστάν. Όλα τα μαθήματα συμμορφώνονται με το ISO 90001/2015 για εκπαίδευση και κατάρτιση. Το CIHEAM Bari διαθέτει μια πειραματική τοποθεσία 10 εκταρίων και ένα σύγχρονο εργαστήριο εδάφους, νερού και φυτών, πλήρως εξοπλισμένο με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Το ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με τον FAO, την EC, την Παγκόσμια Τράπεζα, το IFAD, το UNCCD, το UNEP, το Arab Water Council και πολλά άλλα εθνικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το 2020 το ινστιτούτο συμμετείχε ως κύριος αιτών ή συνεργάτης σε 90 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από πολλούς χορηγούς.”

Το Διεθνές Κέντρο Γεωργικής Έρευνας και Κατάρτισης (UTAEM) ιδρύθηκε το 1994 και αρχικά λειτούργησε ως “”Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Αγροτικής Υδρολογίας””, το οποίο άλλαξε σε UTAEM το 2009. Στόχος του UTAEM είναι να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα στη γεωργική παραγωγή, να παρέχει εθνική και διεθνή εκπαίδευση και εκπαίδευση σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών και γενετικών πόρων και τη βιώσιμη χρήση τους και τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με αυτές τις εκπαιδεύσεις. Το UTAEM παρέχει επιστημονικές και εφαρμοσμένες υπηρεσίες στον τομέα του SLWM υπό τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και Πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών.

Το UTAEM έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πολλά εθνικά και διεθνή έργα όπως π. Ευρωπαϊκή Ένωση: H2020, Πρόγραμμα Interreg IIB Medocc, Γραφείο Ηνωμένων Εθνών για τη Συνεργασία Νότου και Νότου. Εθνικά έργα που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και Πολιτικής και το Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας. Τα ερευνητικά έργα αφορούν γενικά τη διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων τηλεπισκόπησης, ποιότητας νερού και τεχνολογίες άρδευσης.

Η “Συμμετοχικές Λύσεις Ανάπτυξης” (PDS) είναι μια Αιγυπτιακή ΜΜΕ, που ιδρύθηκε το 2011 και ασχολείται με λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της κοινότητας και βιώσιμες λύσεις στο νερό, την επισιτιστική ασφάλεια, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Η PDS διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, της αξιολόγησης κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων, της Διαχείρισης και Αξιολόγησης Έργων, της δημιουργίας ικανοτήτων και της κατάρτισης, της διάδοσης έργων, καθώς και στην ανάπτυξη πολιτικών λύσεων για περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Τα τελευταία 11 χρόνια, η PDS διαχειρίζεται κεφάλαια από διάφορους διεθνείς δωρητές όπως SDC, SIDA, IOM, ILO, MEPI και Πρεσβείες στην Αίγυπτο, όπως τις Πρεσβείες της Ολλανδίας και της Ελβετίας. Η ElMahrousa PDS συμμετέχει ως εταίρος στο βραβευμένο έργο PRIMA «SureNexus» με το ρόλο του συνυπεύθυνου στην Διαχείριση και τον συντονισμό του έργου και θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη εναλλακτικών κοινωνικο-οικολογικών και τεχνικών συστημάτων και στην αντιμετώπιση παραγόντων του NEXUS, που σχετίζονται με χρηματοδότηση και οικονομία, για την διαμεσολάβηση της επικοινωνίας και της διάδοσης της γνώσης και θα διοργανώσει ημερίδες, διαδικτυακά σεμινάρια και δράσεις του SureNexus.”

explore REACT4MED

Find out more about us

Το Έργο

Σχετικά με το πλαίσιο του REACT4MED

Το Σχέδιο Εργασιών

Διαβάστε πώς αντιμετωπίζονται οι στόχοι του REACT4MED